"Enno så segla ho Magnill"

17.04.2007
Enno så segla ho Magnill
Enno så segla ho Magnill

LESERANMELDELSE: Først vil jeg åpne denne anmeldelsen med dikta om ho Magnill. Det er fordi jeg hører rytmen i verset om Magnill og de andre viser, vers og regler i slår de gamle visene og sangene, - slike som vokser langsomt fram i sinie omgivelser.

HO MAGNILL, HO GJOL' SÆ EIN BÅT UT AV HÅR.
TVI VØLE DENN BÅTEN KOR ARTI HAN GÅR.
OG ENNO SÅ SEGLA HO MAGNILL.

HO MAGNILL HO SEGLA SÅ MANG EIN GOD DAG
FÆRUTO SKAUT OG FÆRUTO DRAG,
OT ENNO SÅ SÆTLA HO MAGNILL.

HO MAGNILL, HO SÆGLA FRÅ BY OG TE BÆRN,
OG BÅTEN' NA MAGNILL VA BLANK SÅ EI STJERN.
OG ENNO, SÅ SEGLA HO MAGNILL.


(Bær'n=Bergen).

Dette handler om ei bok og en CD som Nordmøre Mållag har det hele og fulle ansvaret for.

Boka inneholder, slik det kommer fram av undertittelen, - "viser, vers og regler frå Nordmøre". Illustrasjoner med humoristisk penn og farger er av Ingvild Bakk Schanke.

Det er et nitid arbeid i kjølvannet av et slikt produkt, og mange involverte har hatt så stor interesse av å samle slikt materiale og få det utgitt i bok-form, at det frodige samarbeidet har resultert i denne så unike litteraturskatten med musikkmateriale til.

Redaktør og hovedansvarlig er KIRSTI ORHEIM åS. - kJEMPEGLØD HAR DREVET HENNE I ARBEIdET MED BOKA OVER FLERE ÅR,- hun har innrømmet at hun til tider følte hun kunne gi opp det hele i denne forbindelsen.

Nå gjenstår det bare å gjøre folk oppmerksomme på denne spesielle utgivelsen, med framifrå lesere og sangere, alle fra Nordmøre - og samtlige midt i en yrkesmessig og familie-messig travel hverdag.

Utøverne har gode, tillærte kunnskaper innen musikk og kultur, og de sprer derfor med glede ut sine produkter via "Enno så segla ho Magnill".

Jeg har spilt CD'n flere ganger, og det er en fryd å oppleve temperament i stemmer i opplesninger som harmonerer så flott og lettforståelig. Det er mye stemmebruken som resulterer i de gode utslagene for at vers og sanger "flyter" så lett. Sangprestasjonene fortjener en egen ros for fyldige framførelser med sølvklare røster.

Med denne utgivelsen av bok med Cd til, er nordmørs-dialekten lett å forstå. Boka egner seg ypperleg til undervisningsformål.

Opplevelse av opplesning og dikt og vers, gir stor inspirasjon også til å dele med andre. Eldre folk som har hørt dette materialet i sin barndom har sittet og nynnet med når CD'n er blitt spilt for dem.. Nyere tid har ikke latt stoffet "falme".

I boka er forskjellige emner samlet, f.eks. sanger eller regler om katter eller om småbarn o.s v. - Noe presenteres på småbarn-språk. Det har allerede vist seg at 4. klassinger syntes det var festlig stoff å arbeide med.

Om en ikke lærer seg melodiene, går det an å framføre "talekor". Det er så god rytme i alt materialet. Da er det en kjentsak at det er enklere å lære utenat, og barn lærer svært fort slike framføringer.

Mitt ønske, og Nordmøre Mållag sitt ønske, er at mange nøkkelpersoner gjør seg nytte av dette produktet.

Jeg skrev nå om denne unike kulturskatten til aviser på oppfordring fra Nordmøre Mållag. Nå ønsker vi at fortsettelsen kommer med, da det her fortsatt dreier seg om rim, regler og viser som er "tatt fram fra glemmeboka", av et personlig engasjement av Kirsti Orhaim Ås m.fl. Et arbeid er dermed over etter flere intense år blant interesserte "grûndere".

Nå vil jeg ta for meg ei regle fra denne boka som opprinnelig er fra Rindal.

Regla heter: "Kjerringa og kall'n" , og lyder slik.

Kjerringa og kall'n
tretta om dall'n.
Kjerringa tok kall'n og trappa'n inn i dall'n.
Kjerringa tok dall,n
og kasta'n over stall'n.
"Hepp" - sa'n kall'n
med sommå han for over stall'n.

I "Kjerringa og kall'n" kommer vi over bl. a ordet "dall". Dette ordet er det ikke alle som kjenner fra sin egen tilværelse i disse tider, men det bør forklares for å få et riktig innblikk i logikken i regla, - og ikke minst i humoren dette medførte.
I og med at regla handlet om "kjerringa som puttet kall'n inn i dall'n og kasta'n over stall'n" kan vi forestile oss et bilde av hvordan dette måtte foregå, - og av d a l l'n.
Både barn og voksne har moret seg over dette.

Slikt materiale er lett å lære utenat med rytme og "sang" i selve dialektutførelsen.

Som jeg lærte meg på husmorskolen for mange, mange år siden, - blir resultatet kun godt dersom en har gode råvarer. Slik er det blitt i denne boka også, - prestasjonene er så stor i en så flott samling med CD til.

"Hann Tosten" er en annen regle som egner seg som unisont opplesning (utenat).

På CD var dette en framføring med vakker stemme til Gro Kjellberg Solli, - men også denne sangen kan framføres unisont som "talekor" dersom det tar for lang tid å lære melodien utenat.

Han "Tosten" pleide snakke til stokken sin og banke i bakken, må vite, "i gnellande, gnellande frosten".

Det gikk ikke, i historien, så bra med han Tosten. Han gikk gjennom isen med mjølsekk på ryggen, - men stokken fløt.... Tosten og mjølet forsvant i sjøen, da isen ikke tålte byrden av "Han Tosten" med mjølsekk på ryggen.

En kan tenke seg vann, mjøl og han Tosten i en blanding som beskrevet i denne regla. Jeg har selv benyttet dette innslaget i undervisning med barn i 4. klasse. De tok historien slik den var forklart, - og moret seg tydelig over det hele. (Ingen medynk med Tosten, og det forundret meg noe).

Denne boka med CD må oppleves, - det har jo nå blitt framhevet gang på gang.

I undervisninga kom vi også inn på dialektforskjeller selv her på Nordmøre. Alle hadde kjentfolk på flere plasser, så det kan også bli et interessant emne.

I min bruk av boka med CD, arbeidet vi oss fram mot sommerferien.

Boka m. Cd er proppfull av inspirasjon og emner til videre arbeid.
DET GJELDER Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ DEN! Jeg håper så blir gjort.

Avslutning i boka:

KORTVERSJON AV BIBELHISTORIA (fra Sunndalen)

HAN KAIN OG'N ABEL
SLOST OM EIN SABEL.
SÅ KOM'EN NOA
OG SLO TI DEM KLOA.

SÅ KOM HO RUT
OG DA VAR DET SLUTT
PÅ TI MENUTT.


Slik som beskrevet her og nå HÅPER JEG DET ER FORSTÅELSE FOR AT DETTE KAN VÆRE AVVEKSLENDE MATERIALE SOM KAN NYTTES I UNDERVISNINGS-sammenheng.

Boka med CD bare venter på å bli benyttet både privat eller i andre sammenhenger.

BOKFAKTA:
BOKENS TITTEL: "Enno så segla ho Magnill"
BOKENS FORFATTER: Kirsti Orheim Ås
UTGIVER/FORLAG: Nordmøre Mållag
ISBN-NUMMER: 82-996241-1-8
ANTALL SIDER: 130 s.
UTGIVELSESÅR: 2002
ANDRE FAKTAOPPLYSNINGER: bok og CD

Anmeldt av vår leser Eldrid Dyrset

Redaktør -

Stikkord i denne artikkelen
Eldrid Dyrset, Enno så segla ho Magnill,

Nyheter

Mobilfri jul

Mobilfri jul

Å se noen, virkelig se dem, høre ...

Heidi Austlid går fra IKT-Norge til Forleggerforeningen

Heidi Austlid går fra IKT-Norge til Forl...

Forleggerforeningens direktør Kristenn ...

Kunstneren Tor Wilthill runder 90

Kunstneren Tor Wilthill runder 90

Tor Wilthill har et skarpt blikk og sans ...

NRK utforsker norsk slavehistorie på St. Croix

NRK utforsker norsk slavehistorie på St. ...

NRK-duoen Gokstad og Bache utforsker et mørkt ...

Når sæden svikter

Når sæden svikter

Forplantningsevnen er i fritt fall i Norge ...

Anmeldelser

Skriv bedre engelsk – skriv!

Skriv bedre engelsk – skriv!

På 123 sider – en, to, tre – morsomt ...

Løgn på løgn på løgn på løgn

Løgn på løgn på løgn på løgn

Det er nesten fristende å åpne ...

Spennende, levende og interessant om Jugoslavia

Spennende, levende og interessant om Jug...

Boken «Jugoland» virker som en innsiktsfull ...

Legenden om St. Hallvard

Legenden om St. Hallvard

I Norge har vi beskjedne ti helgener, nemlig ...

Konge i krig og fred

Konge i krig og fred

Det andre bindet av Tore Rems gigantiske ...