Viktig bok om dyr og dyrs rettigheter og velferd

06.04.2021
Viktig bok om dyr og dyrs rettigheter og velferd
Ragnhild Aslaug Sollund
Bare et dyr?

Det er ikke vanskelig å være uenig med Ragnhild Sollund i hennes postulater om dyr og mennesker i den nyutkomne boken «Bare et dyr?». Det må likevel fremheves allerede innledningsvis at hun har en masse gode poenger om «etikk og moral» som det er all grunn til å ta inn i diskusjonen om dyrs rett og rettigheter. Det er verdifullt, riktig og på høy tid. Sollund har skrevet en meget tankevekkende 466 siders bok som ikke bør gå de virkelig dyreinteresserte forbi. Til det er dette emnet rett og slett for alvorlig.

De aller, aller fleste mennesker som har f.eks. en hund eller en katt vet å behandle disse på en måte som er dyret verdig ved godt stell, mat, vann, luft og mosjon – og kos. Det samme gjelder for dem som har kanarifugl og alle som ellers har det vi kaller husdyr og kjæledyr – hamstre, marsvin, kanin osv. Behandlingen av disse er beskrevet i Dyrevelferdsloven som slår fast at ethvert dyr har en betydelig egenverdi og skal behandles som sådan.

Dyrevelferdsloven sier – og dette kan ikke gjentas ofte nok – i § 3 "Generelt om behandling av dyr" sier loven at «dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger». Loven er altså «på dyrenes side». Det er et meget viktig prinsipp i all diskusjon rundt dyr og dyrevelferd.

Så kan vi strekke dette lenger – og det gjør Sollund i sin utmerkede bok – til gårdsdyr – hester, kuer, okser, sauer m.m. Vi kan nok uten videre slå fast at de aller fleste bønder i Norge er glade i dyrene sine og tar hånd om dem på en forsvarlig og tilfredsstillende måte ved godt stell og fornuftig mat slik at dyrene ikke lider noen overlast.

Og slik kan vi ta dyregruppe for dyregruppe. Sollund behandler dem alle – og tar det ytterligere noen skritt når hun skriver om f.eks. sirkusdyr, hvalfangst, reptiler og et eget kapittel hun har kalt «Døde dyr i museumssamlinger». Har de noen rettigheter?

 Det er mye i denne boken dyreinteresserte kan bryne seg på og tenke over. Noen sider har hun også viet sorg – når vi mister kjæledyret vårt, når det dør. Hva da, og hvilken etikk gjelder.

Når alt dette er sagt og lest, er det ingen tvil om at det medfører et ansvar å ha med dyr å gjøre. Enhver dyreeier – enten det dreier seg om kanarifugler, katter eller hunder bare for å nevne noen, både bør og må være seg ansvaret bevisst. Det er nemlig ikke «bare et dyr». Det er et levende vesen av kjøtt og blod.

I et sluttkapittel skriver Sollund inngående om dyr og rettigheter, og referer bl.a. til «Our Planet Theirs Too´s» – en Los Angeles organisasjon som arbeider for en ny visjon om alt liv på jorden – erklæring om dyrs rettigheter det kan være klokt å kjenne til. I syv punkter listes det opp:

1.        Alle skapninger er skapt like og har rett til liv, frihet og til å søke lykke.

2.        Alle dyr har den samme naturlige rett til å eksistere som alle andre.

3.        Alle dyr har rett til å sove, spise, ha det fysisk og psykisk behagelig, ha bevegelsesfrihet, være sunne,      trygge og leve i tråd med sine naturlige og eksistensielle behov.

4.        Alle dyr har rett til å formere seg, leve med sitt avkom, sin familie eller sin flokk og til å ha et naturlig, sosialt liv.

5.        Dyr er ikke menneskets eiendom, og de kan ikke brukes til menneskers fordel eller levevei.

6.        Mennesket skal gjøre det som står i sin makt for å beskytte alle dyr.

7.        Dyr som har dødd, skal som mennesker, behandles med respekt og verdighet.

Som sagt innledningsvis, er det ikke vanskelig å være verken uenig eller ha et annet syn på dette, men at diskusjonen reises og at folk diskuterer, er med på å skape en bevissthet rundt dette.

I ekstreme tilfeller mener noen at dyr skal ha den samme rett og de samme rettigheter som mennesker. Også dette er gjenstand for diskusjon, og så lenge diskusjonen pågår vil Ragnhild Sollunds bok være et meget aktuelt innslag i debatten. Et henvisningsapparat bak i boken viser leseren til ytterligere informasjon om dyr, dyrs rettigheter og dyrevelferd m.m.

Det er flott at denne boken finnes mellom to permer. Kudos til forfatteren!

 

Jørn-Kr. Jørgensen

Nyheter

Mobilfri jul

Mobilfri jul

Å se noen, virkelig se dem, høre ...

Heidi Austlid går fra IKT-Norge til Forleggerforeningen

Heidi Austlid går fra IKT-Norge til Forl...

Forleggerforeningens direktør Kristenn ...

Kunstneren Tor Wilthill runder 90

Kunstneren Tor Wilthill runder 90

Tor Wilthill har et skarpt blikk og sans ...

NRK utforsker norsk slavehistorie på St. Croix

NRK utforsker norsk slavehistorie på St. ...

NRK-duoen Gokstad og Bache utforsker et mørkt ...

Når sæden svikter

Når sæden svikter

Forplantningsevnen er i fritt fall i Norge ...

Anmeldelser

Skriv bedre engelsk – skriv!

Skriv bedre engelsk – skriv!

På 123 sider – en, to, tre – morsomt ...

Løgn på løgn på løgn på løgn

Løgn på løgn på løgn på løgn

Det er nesten fristende å åpne ...

Spennende, levende og interessant om Jugoslavia

Spennende, levende og interessant om Jug...

Boken «Jugoland» virker som en innsiktsfull ...

Legenden om St. Hallvard

Legenden om St. Hallvard

I Norge har vi beskjedne ti helgener, nemlig ...

Konge i krig og fred

Konge i krig og fred

Det andre bindet av Tore Rems gigantiske ...