Ole Hallesby - aktuell også i 2022

07.11.2022
Ole Hallesby - aktuell også i 2022
Hans Bringeland
Ole Hallesbys etiske teologi og teologiske etikk

Det kan hende det i moderne tid ikke er noen som har satt så sterkt preg på norske prester, tankegang og forståelse som Ole Hallesby. Som lærer i dogmatikk og etikk fra 1909 til 1952 ved Det Teologiske Menighetsfakultet hadde han en unik – og spesiell – mulighet til å påvirke landets kommende prester med sitt ortodoks-pietistiske syn på gjøren og laden når det gjelder det å være kristen og det å være menneske. Hallesbys tanker og teorier har gjennomslag helt opp til våre dager.

Hallesby er en mann det er umulig å komme utenom i norsk teologi. Han var født i Aremark i Østfold, vokste opp i en pietistisk og haugiansk tradisjon med Statskirken som omdreiningspunkt. Han ble ferdig utdannet teolog i 1903, men ikke uten kamp – han var både tviler og fornekter, og var i begynnelsen av karrieren mer opptatt av vitenskap enn av det å tro på Gud.

Ole Hallesbys liv – både personlig og teologisk – har vært gjenstand for mange bøker. Nå er det kommet en ny som ikke bør gå Hallesby-interesserte forbi. «Ole Hallesbys etiske teologi og teologiske etikk» heter den, skrevet av Hans Bringeland, og er et verk på 660 sider som nesten i all sin bredde tar opp Hallesby – om ikke fra A til Å, så i svært mange innfallsvinkler. Her er det filosofi og psykologi om hverandre. Teologi og pietisme, og alt sammen redelig beskrevet på en forbilledlig måte. Det er nesten så en kan ønske seg å bli venn med mannen for å forsøke å forstå mer om og av hans liv.

Det er liten tvil om at Ole Hallesby i alt han var, var en kapasitet på sitt område og som gjerne ville både folk og kristendom vel. At hans syn var preget av en stor del «dom og fordømmelse» spørs det om hørte hans tid til.

I 1953 utløste Ole Hallesby en «helvetesdebatt» vårt land ikke har sett maken til verken før eller senere. Det hele begynte med en preken Ole Hallesby holdt på et møte i «Storsalen» i Oslo søndag 25. januar nevnte år. Hallesby var også predikant i Det norske lutherske Indremisjonsselskap.

Om «Helvetesdebatten» kan man lese: «I talen, som ble overført direkte i NRKs radiosending, stilte Hallesby spørsmålet om «hvordan kan du som er uomvendt, hvordan kan du legge deg rolig til å sove om kvelden, du som ikke vet enten du vågner i din seng eller i helvede?». Han advarte også Norges uomvendte med at «du vet at om du stupte død ned på gulvet nu, så stupte du rett i helvede!»Dette er «hard kost», selv i dag – men det er veldig Hallesby.

Å lese om Ole Hallesby i vår tid gir et verdifullt innblikk i kristendommens historie i Norge. Hallesby var i sin samtid den mest toneangivende innenfor sitt område og var med på å prege samfunnet innenfor sitt område, ja, ikke bare innenfor, men også utenfor. Hans synspunkter har den dag i dag stort gjennomslag i «den norske folkesjela», og Bringelands bok er med på å bringe dette frem i lyset slik at det blir mer transparent for folk flest – noe som er meget nyttig i forståelsen av Hallesbys liv og virke.

Jørn-Kr. Jørgensen

Nyheter

Musikken reddet norske jøder  fra gasskamrene -  Av Jørn-Kr. Jørgensen, forfatter

Musikken reddet norske jøder fra gasskamrene ...

Det er 80 år siden 532 jøder stevnet ...

Lyst mørke vant Årets Ulest

Lyst mørke vant Årets Ulest

Torsdag ble det klart at årets vinner ...

Det lille følelsesspillet - SPILL

Det lille følelsesspillet - SPILL

Spillet som styrker båndet mellom deg ...

Mobilfri jul

Mobilfri jul

Å se noen, virkelig se dem, høre ...

Heidi Austlid går fra IKT-Norge til Forleggerforeningen

Heidi Austlid går fra IKT-Norge til Forl...

Forleggerforeningens direktør Kristenn ...

Anmeldelser

Et spennende litterært grep  kaster nytt lys over Vidkun Quisling

Et spennende litterært grep kaster nytt ...

Da «ministerpresident» Vidkun Quisling kom ...

Sukker, sukker, sukker ....

Sukker, sukker, sukker ....

Kan vi se på sukker som en forbannelse? ...

Bakgrunn og grunnlaget for arv og testamente

Bakgrunn og grunnlaget for arv og testam...

Få ting her i verden kan skape så ...

Lettfattelig og klart om demens

Lettfattelig og klart om demens

Mens året ennå er nytt legger Geir ...

Kunsthistoriens hemmelighet

Kunsthistoriens hemmelighet

Er det mulig å forstå kunst og ...