"Aksjonspoeten" Elise Embla Scheele

16.01.2019
Aksjonspoeten Elise Embla Scheele
Forlagshuset Publica
Elise Embla Scheele

Elise Embla Scheele (28) er en engasjert lyriker. Hun har markert seg som «aksjonspoet» ved demonstrasjoner og markeringer mot statlige overgrep. Nå er hun ute med boka «Dråper av mitt blod», hvor harmen over verdens urett får utløp sammen med lidenskapelige dikt om urfolks unike kontakt med det åndelige.

Scheele er oppvokst i Fredrikstad, men tok som 16-åringen beslutningen om å reise nordover.

– Jeg var drevet av både opprørstrang og et kall tilbake til røttene – mot noe mer ekte og opprinnelig enn hva et byliv kunne tilby. I dag er jeg etablert i den samiske hovedstaden med samboer og to barn, og vår familie engasjerer oss i både reindrift og urfolkspolitikk, forteller Sceehel.

– Urfolks og minoriteters rettigheter står på dagsordenen, samtidig som jeg er engasjert i miljøvern gjennom mitt styreverv i Naturvernforbundet. Feminisme og kvinnekamp er også viktige saker for meg, og da jeg har en visjon om et samfunn som ikke bare tolererer, men anerkjenner menneskers forskjeller som en rikdom har jeg videre villet sette fokus på LHBT-saken.

Droppet forsoning

Elise Embla Scheele begynte å skrive som en form for egenterapi, men etter hvert som hun forsto – gjennom positive tilbakemeldinger – at tekstmaterialet kunne ha en verdi også for andre, begynte hun å samordne diktene til et bokmanus.

– I begynnelsen var bokas arbeidstittel «Forsoning, ikke overgivelse», men da mitt samfunnsengasjement og sinne over all urett som har blitt begått kom mer og mer til overflaten også i min diktning, droppet jeg «forsoning» fra tittelen – og dette sakramentet i form av en diktsamling fikk sitt endelige navn; «Dråper av mitt blod», forteller den engasjerte forfatteren.

I boka finnes blod i form av lidenskap og hjertesmerte, blod i form av røtter, vold og overgrep, blod i form av kvinnerelatert tematikk som barnefødsler men først og fremst – blod i form av livskraft.

– Jeg skriver med utgangspunkt i flerkulturelle røtter fra og tilhørighet til hjemlige minoritetskulturer som både den samiske, skogfinske, jødiske og reisende kulturen. Gjennom mitt forfatterskap ønsker jeg å kaste lys over disse gruppenes kultur og historie fram til i dag, da man kollektivt deler beslektede erfaringer som minoriteter i Norge; fra å ha vært utsatt for fornorskning og folkemord til å begynne å reise seg igjen som folk. Samtidig vil jeg trekke fram verdien av vår gamle kulturarv til lærdom og inspirasjon for mennesker i vår tid.

Griper gjerne mikrofonen

Diktsamlingen «Dråper av mitt blod» er Scheeles debutbok. Tidligere har hun hatt på trykk både dikt, debattinnlegg og kronikker i ulike aviser og magasiner, og markert seg som «aksjonspoet» ved demonstrasjoner mot statlige overgrep i form av både miljøødeleggelser og brudd på folkeretten.

– Mitt poetiske uttrykk i slike sammenhenger ligger nært opp imot slam-poesien, og gjennom årene har jeg heller ikke vært redd for å gå opp på scenen og gripe mikrofonen under åpne Poesislam-konkurranser og lignende.

Diktene i boka har kommet til i løpet av hennes livsreise gjennom de siste ti årene, og reflekterer hennes tanker og opplevelser gjennom ulike faser av livet.

Samtidig som «Dråper av mitt blod» er en personlig bok, drøftes aktuelle temaer som vårt lands flerkulturelle fortid samt konsekvensene av statlig fornorskningspolitikk og diskriminering, moder jord og andre glemte gudinner i et feministisk perspektiv samt naturfolks tradisjonelle livssyn stilt opp imot trolldomsforfølgelse, den moderne sivilisasjons miljøødeleggelser og væpnede konflikter. Diktene i boka omhandler vidt forskjellige temaer, men blodet som symbol binder det hele sammen og går som en rød tråd gjennom diktsamlingen.

Forbundet med naturen

Boka passer for folk som er opptatt av å tilegne seg dypere innsikt både på det indre plan og i samfunnet rundt seg, og som er åpne for andre perspektiver på livet enn hva organisert religion og moderne vitenskap kan tilby.

– Jeg ønsker å nå lesere som vil stille seg de store spørsmålene ved å reflektere over hvor vi kommer fra, hvor vi har vært og hvor vi er på vei – både som enkeltindivider og som sivilisasjon. Gjennom mitt kunstnerskap og forfatterskap ønsker jeg å formidle hvordan mennesket er forbundet med naturen fra et mytisk perspektiv, og hvordan kreftene i naturen påvirker oss og våre liv. Denne innsikten – som fortsatt forvaltes av naturfolk verden over – hjalp våre forfedre til å leve i balanse med naturen, seg selv og hverandre som en helhet. Jeg mener det kan være av avgjørende betydning at vi som samfunn finner tilbake til en slik innsikt, i en tid hvor den moderne sivilisasjon er i ferd med å ødelegge selve livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner på denne planeten.

Inspirert av Bjørneboe og Garborg

– Min drivkraft i skriveprosessen er et håp om at mine tekster kan fungere som øye-åpnere ved å få folk til å reflektere. Litterære verk som Jens Bjørneboes «Bestialitetens historie» og Arne Garborgs diktsyklus «Haugtussa» har hatt en sjelsettende betydning både for meg personlig og for mitt forfatterskap. Den synske gjeterjentas ord fra Garborgs diktning kan også oppsummeres som min livsfilosofi; «Heller vil eg med augo sjå, enn daud og blind gjennom verdi gå». Forfattere som Nils-Aslak Valkeapää og Britt-Karin Larsen har også vært viktige for meg, samtidig som mitt forfatterskap henter næring fra de litterære røttene representert av den norrøne Edda-diktningen og den gammelfinske mytediktningen i Kalevala.

Fiksjon og virkelighet

– Eldgamle myter samt egne drømmer og visjoner utgjør en stor del av råmaterialet for boka.  Jeg henter dessuten en del inspirasjon fra historiske kilder, dagsaktuelle saker og mitt eget liv – gjerne i lys av tidligere generasjoners erfaringer. Når det kommer til det personlige aspektet er det ikke min mening at diktene skal tolkes helt bokstavelig, men jeg ønsker å invitere leseren til å reflektere over sitt eget liv ved å skrive om allmennmenneskelige temaer – fra fødsel og død til lengsel, kjærlighet og traumer på en livsreise mot å erkjenne seg selv, gjennom å bearbeide og reflektere over egne erfaringer samt hvilke spor de har satt og hvilke innsikter de har gitt både på godt og vondt.

 Boka markerer startskuddet for Scheeles forfatterkarriere, og utgivelsen har gitt henne anledning til å reise rundt og formidle sin diktning – noe hun virkelig brenner for, og som hun har fått svært gode tilbakemeldinger på fra publikum.

– Min ambisjon er selvsagt å nå ut til stadig større leserskarer med mitt forfatterskap og skape debatt.

Medisinsk konsentrat

– I «Dråper av mitt blod» har jeg kokt ned livet og alle dets erfaringer til et medisinsk konsentrat som skal inntas svart på hvitt. Jeg har benyttet ordene som håv for å fange sommerfuglene og skyene under himmelen, og min gave til deg som leser er å transformere det stygge til noe vakkert og meningsfylt. Med min diktning vil jeg støpe et våpen – en skarp brodd av ord, formet av min egen og andres smerte, for å penetrere undertrykkerne og overgriperne og punktere hele deres vesen. Jeg vil ryste din virkelighetsoppfatning, utfordre dine holdninger, berike dine perspektiver, tale til deg fra dypet av min sjel til dypet av din sjel for å treffe en dirrende tone av resonans bortenfor tid og rom. Med mitt forfatterskap vil jeg få grunnvollene til å skjelve, rykke det etablerte opp med roten, virvle opp stormer over havet og dykke ned i mørket for å avdekke hva som befinner seg der før jeg viser deg perlene på bunnen – så snart en strime av lys får skinne igjennom.

Scheele er allerede godt i gang med oppfølgeren, som hun har gitt arbeidstittelen «Vet dere nok, eller hva?», inspirert av omkvedet til den over tusen år gamle visjonære diktsyklusen «Voluspá – Volvens spådom».

– Jeg kan allerede love at neste bok blir enda råere, villere og mørkere enn sin forgjenger «Dråper av mitt blod», så følg med! 

Mai Britt Hareide

Nyheter

Musikken reddet norske jøder  fra gasskamrene -  Av Jørn-Kr. Jørgensen, forfatter

Musikken reddet norske jøder fra gasskamrene ...

Det er 80 år siden 532 jøder stevnet ...

Lyst mørke vant Årets Ulest

Lyst mørke vant Årets Ulest

Torsdag ble det klart at årets vinner ...

Det lille følelsesspillet - SPILL

Det lille følelsesspillet - SPILL

Spillet som styrker båndet mellom deg ...

Mobilfri jul

Mobilfri jul

Å se noen, virkelig se dem, høre ...

Heidi Austlid går fra IKT-Norge til Forleggerforeningen

Heidi Austlid går fra IKT-Norge til Forl...

Forleggerforeningens direktør Kristenn ...

Anmeldelser

Viktig politihistorie om Møllergaten 19

Viktig politihistorie om Møllergaten 19

Den gamle hovedpolitistasjonen i Oslo, Møllergaten ...

Alltid søkende, alltid underveis ...

Alltid søkende, alltid underveis ...

Mantraet «alltid søkende, alltid underveis» ...

Når et politihjerte banker

Når et politihjerte banker

Det foreligger ikke for mye litteratur skrevet ...

Konkret og direkte om Irans moderne historie

Konkret og direkte om Irans moderne hist...

Den som vil vite mer om Iran og Irans moderne ...

Refleksjon og dybde

Refleksjon og dybde

På bordet foran meg ligger Ann Kristin ...