Snowden anker. På link fra Moskva 18. november

13.10.2016

Edward Snowden og Norsk PEN anker til Høyesterett
Edward Snowdens kamp for å få en rettslig garanti på at han ikke blir utlevert til USA dersom han kommer til Norge for å motta Ossietzky-prisen, forsinkes. Staten kjemper rettslig for å få saken avvist og har vunnet frem i Oslo tingrett og Borgarting Lagmannsrett.

– Det vil være en skam for rettsstaten Norge hvis Justis- og beredskapsdepartementet rettslig stopper Snowdens trygge reise til landet for å motta Ossietzkyprisen 2016, en høythengende nordisk ytringsfrihetspris, sier William Nygaard, leder i Norsk PEN.

Edward Snowden og Norsk PEN anker nå ”saken om saken” til Høyesterett.
Norsk PEN og landets medieorganisasjoner har trådt inn som partshjelpere i saken.
Edward Snowden må i første omgang vinne frem i norsk Høyesterett. Først da kan han kjøre den egentlige saken mot staten: å få en rettslig garanti på at han ikke kan pågripes og utleveres til USA, jfr Utleverinsglovens. Denne garantien er en forutsetning for at Ossietzkyprisen kan overrekkes Edward Snowden i Oslo.

Da Norsk PEN 7. mars i år bekjentgjorde at Ossietzky-prisen for 2016 tildeles varsleren Edward Snowden, ble prisseremonien fastsatt til 18. november i Universitetets Aula.

Norsk PEN har besluttet at tildeling av Ossietzky-prisen 2016 til Edward Snowden må utsettes til 7. juni 2017.

 -Saken skal nå opp i Høyesterett og drar ut i tid. Etter samråd med våre advokater i advokatfirmaet Schjødt, har vi derfor besluttet å utsette tildelingen av prisen, som skal skje ved Edward Snowdens personlige tilstedeværelse, sier William Nygaard.

Edward Snowden på link fra Moskva 18. november

Norsk PEN opprettholder det årlige arrangementet 18. november for markering av den internasjonale Fengslede Forfatteres Dag, der Edward Snowden som varsler og hans sak vil være sentral.

- Snowden vil selv tale til forsamlingen fra Moskva, sier William Nygaard. - Til dette arrangementet kommer også varsleren John Crane, og Alan Rusbridger, tidligere sjefredaktør i The Guardian.

John Crane arbeidet ved Pentagon Inspector Generals kontor med ansvar for å sikre varslere mot overgrep. Crane avslørte lovbrudd mot varslere – spesielt at Thomas Drakes hemmelige vitneutsagn ble ulovlig brukt mot ham. Crane ble sagt opp med umiddelbar virkning i 2013. Alan Rusbridger var sjefredaktør i The Guardian fra 1995 til 2015. Under Rusbridgers redaktøransvar slapp The Guardian nyheten om overvåkningspraksis i USA og verden forøvrig ved å publisere NSA-dokumenter lekket av Edward Snowden.

Den 21. april gikk Norsk PEN og Edward Snowden til sak mot den norske stat. Formålet var og er å få rettslig fastslått at Norge ikke har adgang til å utlevere Snowden til USA, dersom han kommer til Norge. Snowdens påståtte lovbrudd består i å ha varslet om masseovervåking i regi av det amerikanske etterretningsbyrået NSA. Hans handlinger er av politisk karakter, og det er da klart etter den norske utleveringsloven og internasjonal rett at han ikke kan utleveres til USA.

23. mai trådte medieorganisasjonene inn som partshjelpere i Snowdens søksmål mot staten, med bistand fra Advokatfirmaet Bing Hodneland Advokatselskap DA.

27. juni avviste Oslo Tingrett søksmålet, og dommen ble anket 4. juli med bistand fra Advokatfirmaet Schjødt og sendt til Borgarting lagmannsrett.

Rettssaken mot den norske stat føres av våre advokater Vidar Strømme og Halvard Helle i Advokatfirmaet Schjødt.

 

 

Anna Hovhannisyan

Nyheter

Kunstneren Tor Wilthill runder 90

Kunstneren Tor Wilthill runder 90

Tor Wilthill har et skarpt blikk og sans ...

NRK utforsker norsk slavehistorie på St. Croix

NRK utforsker norsk slavehistorie på St. ...

NRK-duoen Gokstad og Bache utforsker et mørkt ...

Når sæden svikter

Når sæden svikter

Forplantningsevnen er i fritt fall i Norge ...

Posthumt fra Jan Roar Leikvoll

Posthumt fra Jan Roar Leikvoll

Jan Roar Leikvoll (1974-2014) debuterte ...

Vigdis Hjorth nominert til National Book ...

Sent tirsdag kveld ble det klart at Vigdis ...

Anmeldelser

Polen – aske og diamanter

Polen – aske og diamanter

Spennende og interessant om Polen

Spennende bok om boka

Spennende bok om boka

Når man i enkelte kretser snakker om ...

En kokebok til begjær for enhver

En kokebok til begjær for enhver

«Tiårets kokebok» kalte Aftenposten ...

Norges viktigste historiebok

Norges viktigste historiebok

Det kan hende Oskar Mendelsohns bok om jødenes ...

Som katt, så hund – det handler om kjærlighet

Som katt, så hund – det handler om kjærl...

Boken «Som hund og katt» av Mari Grydeland ...