Litteraturskap som landemerker

01.02.2017
Litteraturskap som landemerker
Linn Catrine Lunder og Vibeke Røgler

Norge er et lesende land. Med litteraturskap plassert på strategiske plasser rundt omkring i landet, vil Foreningen !les øke tilgjengeligheten av litteratur og vise frem norsk kunst og design.

Foreningen !les har mottatt en gave fra Sparebankstiftelsen DNB for å gjennomføre prosjektet over en treårsperiode. Målet er at alle fylker skal få et litterært landemerke i form av individuelle litteraturskap laget av lokale kunstnere og designere. Skapene skal være synlige og stå lett tilgjengelig i det offentlige rom. Konstituert daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler, gleder seg over tildelingen i jubileumsåret til foreningen.

- Foreningen !les er 20 år i år og det blir spennende å ta fatt på et prosjekt som dette. Med Litteraturskap kan befolkningen sette fra seg en bok de har lest og finne en ny og ta med seg hjem. Prosjektet skal øke tilgjengeligheten av litteratur og heve statusen til lystlesningen. Et mål er også å vise frem lesere fra alle samfunnslag, sier Røgler.

«Public bookcase» er et populært fenomen i andre land. Foreningen !les vil med Litteraturskap etablere en større satsing på dette her hjemme.

- Vi ønsker at fylker skal få sitt eget skap plassert i områder der folk ferdes. For eksempel i sentrum av byer eller tettsteder, ved offentlig bygg eller nært knutepunkter for kollektivtransport. Litteraruskapene skal inneholde et bredt utvalg av bøker for ulike målgrupper, og det er viktig at lokale bibliotek blir en sentral del av prosjektet. Skapene skal bli et tydelig symbol på litteratur og lesing, sier Røgler.

Det vil lyses ut fylkesvise konkurranse der lokale kunstnere og designere vil bli oppfordret til å sende inn sine forslag. En kompetent jury av ulike fagfolk vil stå for utvelgelsen av vinnerbidragene. Det skal utvikles en egen hjemmeside for prosjektet, litteraturskap.no.

- Litteraturskapene skal bli unike og vise en bredde i visuell uttrykksform. Prosjektet er i startgropa og vi jobber med å få på plass informasjonskanaler og en arbeidsgruppe med representanter fra kunst-, design-, arkitektur- og landskapsarkitektmiljøer, sier Røgler. 

Sparebankstiftelsen DNB legger til at de er en stolt bidragsyter til prosjektet.

- Litteraturskapene vil skape oppmerksomhet rundt lesing og i tillegg være et positivt bidrag til byttekulturen. Med Foreningen !les sitt brede nettverk innen skole og bibliotekene, kan skapene legge til rette for gode leseopplevelser, sier Linn Catrine Lunder i Sparebankstiftelsen DNB.

 

 

Anna Hovhannisyan

Nyheter

Heidi Austlid går fra IKT-Norge til Forleggerforeningen

Heidi Austlid går fra IKT-Norge til Forl...

Forleggerforeningens direktør Kristenn ...

Kunstneren Tor Wilthill runder 90

Kunstneren Tor Wilthill runder 90

Tor Wilthill har et skarpt blikk og sans ...

NRK utforsker norsk slavehistorie på St. Croix

NRK utforsker norsk slavehistorie på St. ...

NRK-duoen Gokstad og Bache utforsker et mørkt ...

Når sæden svikter

Når sæden svikter

Forplantningsevnen er i fritt fall i Norge ...

Posthumt fra Jan Roar Leikvoll

Posthumt fra Jan Roar Leikvoll

Jan Roar Leikvoll (1974-2014) debuterte ...

Anmeldelser

Et personlig dokument fra kong Harald

Et personlig dokument fra kong Harald

«Kongen forteller» heter boken som kanskje ...

«Dette er London»

«Dette er London»

Under krigen 1940-45 i Norge var det en ...

Amerikabåt med egen biografi

Amerikabåt med egen biografi

Det må ha vært en helt spesiell ...

Oppmerksomhet er en livvakts første bud

Oppmerksomhet er en livvakts første bud

Det er vanskelig å komme utenom at en ...

Jakten på bevisene

Jakten på bevisene

For mange mennesker er fagfeltet kriminalteknikk ...